:: trenutno ni ankete ::

VPIS K VADBI 2016/17
 
Pogoji vadbe so podrobneje opisani v posebnem dokumentu (spodaj). 
Vse starše oziroma skrbnike prosimo, da si pogoje pozorno preberete in obvezno do konca septembra vrnete podpisane prijavnice trenerjem vaših otrok ali neposredno UO kluba.
Prav tako vas prosimo za dosledno spoštovanje rokov, saj bomo le na ta način lahko nemoteno izvajali svoje dejavnosti v prihajajoči sezoni. Zaradi predpisov, ki urejajo delovanje društev in zaostrujejo finančno poslovanje, je vadnino mogoče plačevati izključno na TRR kluba.

POGOJI vadbe 2016/17:  (Word dok.)   /  (PDF dok.)
 
PRIJAVNICA k vadbi 2016/17: (Word dok.)   /  (PDF dok.)